Infolinia: 603-606-413
Koszyk 0 0 PLN

Zawartość koszyka:

Razem: 0 PLN
Warunki techniczne jakie musi spełniać ogrodzenie

Warunki techniczne jakie musi spełniać ogrodzenie zostały określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – Dział II „Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej”, Rozdział 9 „Ogrodzenia”, § 41-43.

  • ogrodzenia nie mogą stanowić zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Nie można umieszczać niebezpiecznych zakończeń takich jak np.: drut kolczasty, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów na ogrodzeniach poniżej 1,8m;
  • bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz i mieć progów utrudniających wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich;
  • ogrodzenie powinno zostać wzniesione w taki sposób, aby nie zakłócało korzystania z sąsiednich nieruchomości;
  • zgodnie z polskim prawem minimalna szerokość bramy powinna stanowić 2,40 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,90 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują odrębne przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej;
  • w przypadku montażu ogrodzenia nie wolno przekraczać linii granicznych posesji;

Zarys linii można sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

© Comarch SA 2015. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij