Infolinia: 603-606-413
Koszyk 0 0 PLN

Zawartość koszyka:

Razem: 0 PLN

1. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwroty rzeczy oraz kosztów, o których mowa w art. 33 ust. 2 i art. 35 ostawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), które Kupujący zobowiązany jest ponieść.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku, gdy Towar jest dostarczany osobno, partiami lub w częściach termin ten liczy się od dnia objęcia w posiadanie przez Kupującego lub osobę trzecią ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres Sprzedawcy: Robert Bohdan, Polger II, Suchatówka 43b, 87-140 Gniewkowo lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres polger.rb@gmail.com.
4. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta. Kupujący może skorzystać z zawartego tam wzoru, nie jest to jednak obowiązkowe.
5. W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą.
6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwraca wszystkie dokonane przez Kupującego płatności w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta)
. 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposoby płatności, jakie użył Kupujący, chyba że Strony uzgodniły inny sposób zwrotu płatności.
8. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Data aktualizacji: 2017-02-20 11:28:00

© Comarch SA 2015. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij